Systemy rezerwacji

Organizowanie spotkań biznesowych nigdy nie było tak proste

System rezerwacji sal konferencyjnych Good Case jest narzędziem służącym do łatwego zarządzania pomieszczeniami do spotkań biznesowych w jednej lub wielu lokalizacjach z uwzględnieniem informacji z popularnych programów komunikacyjnych. Rozwiązanie skierowane jest do firm chcących zorganizować, usystematyzować lub uprościć rezerwację sal na potrzeby różnych aktywności biznesowych.

Nasz systemy rezerwacyjne sal dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej, co czyni je ogólnie dostępnym dla użytkowników wszystkich systemów i urządzeń, na których możliwe jest korzystanie z jakiejkolwiek przeglądarki internetowej.

Najważniejsze funkcje systemu rezerwacji sal

Rezerwacja prosta i intuicyjna – Wszystko odbywa się w kilku kliknięciach. Przejrzysta i czytelna forma graficzna pozwala na bardzo wygodne śledzenie dostępności poszczególnych sal. Na rozkładzie prezentowane są dodatkowe informacje o zaplanowanych spotkaniach – w formie ikon, kolorów lub tekstów.

Zamawianie cateringu i obsługa multimediów – Możliwość określania różnych opcji dla każdego typu spotkania, wybór np. opcji cateringu, wyposażenia IT itp. Prezentacja kolorystyczna i powiadomienia dla obsługi spotkań.

Raportowanie – Generowania raportów pozwalający na przygotowanie zestawień dotyczących wykorzystania sal, zasobów czy cateringu w rozbiciu na departamenty – kontrola kosztów.

Obsługa wielu lokalizacji – System do rezerwacji sal obsługuje pomieszczenia w różnych lokalizacjach – budynkach czy miastach, dając możliwość m.in. tworzenia automatycznych połączeń między nimi oraz obsługę wideokonferencji poprzez integrację z systemami typu Tandberg / Cisco czy Polycom.

Kontrola i akceptacje – Możliwość ustawienia akceptacji rezerwacji dla wybranych sal, np. rezerwacja sali Zarządu możliwa jest dopiero po akceptacji Biura Zarządu.

Obsługa rezerwacji cyklicznych – System rezerwacji sal pozwala na tworzenie rezerwacji cyklicznych, odbywających się w zdefiniowanych odstępach czasowych.

Obsługa sal łączonych – Możliwość obsługi sal łączonych, które składają się z mniejszych pomieszczeń – rezerwowanie sal łączonych wspólnie na jedno spotkanie lub osobno na niezależne spotkania.

Planowanie spotkań i integracja z MS Outlook i GroupWise – Automatyczne odzwierciedlanie spotkań w kalendarzach aplikacji Outlook lub GroupWise – zestawianie z kalendarzami uczestników i wynajdywanie dogodnych terminów.

Integracja z AD – Nasze systemy rezerwacyjne sal są zintegrowane z Active Directory klienta, dlatego mogą funkcjonować jako element korporacyjnego intranetu. Posiadają także możliwości działania w ramach jednego spójnego pakietu z modułami: urlopy, delegacje, RMUA.

Panele przy salach konferencyjnych – Dopełnieniem naszego systemu do rezerwacji sal jest system wizualizacji spotkań, na który składają się panele typu tablet, aplikacje umożliwiające podgląd dostępności pomieszczeń oraz kompleksowy montaż paneli w spersonalizowanych obudowach.